Giới Thiệu

Đặc sủng trợ thế nơi thánh phụ Gioan Thiên Chúa

Đặc sủng trợ thế nơi thánh phụ Gioan Thiên Chúa

Đặc sủng Trợ Thế phải được xem như một quà tặng của Chúa Thánh Thần để thực hiện một sứ mạng chuyên biệt của Hội Thánh vì người nghèo, bệnh nhân và người túng quẫn. Đặc sủng này và sứ mạng liên quan đến đặc sủng đã được Đấng sáng lập của chúng ta sống theo phong cách riêng của ngài, và chính trong phong cách đặc trưng này mà ngài đã chuẩn bị một nền "văn hóa" trợ thế độc đáo và vô cùng hiệu quả. Nền "văn hóa" trợ thế của Thánh Gioan Thiên Chúa có một giá trị tiên tri độc đáo