LỊCH CÔNG GIÁO THÁNG 02/2018

Ý CẦU NGUYỆN:
 
Cầu cho biết nói không với tham nhũng: Xin cho những người nắm giữ quyền hành về kinh tế, chính trị hoặc thiêng liêng, biết nói không với tham nhũng và bất công. 

01[02]           16 [12]           X            Thứ Năm đầu tháng. 1V 2,1-4.10-12; Mc 6,7-13.
02 17 Tr Thứ Sáu đầu tháng. DÂNG CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH (LỄ NẾN). Lễ kính. Ml 3,1-4 (hay Dt 2,14-18); Lc 2,22-40 (hay Lc 2,22-32).
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx Trung Nghĩa_H. Hố Nai
03 18 X Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Blasiô, giám mục, tử đạo (Đ). Thánh Ansgariô, giám mục (Tr). 1V 3,4-13; Mc 6,30-34.
04 19 X CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. G 7,1-4.6-7; 1Cr 9,16-19.22-23; Mc 1,29-39.
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx Cẩm Đường_H. Long Thành
05 20 Đ Thứ Hai. Thánh Agatha, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. 1V 8,1-7.9-13; Mc 6,53-56.
06 21 Đ Thứ Ba. Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo. Lễ nhớ. 1V 8,22-23.27-30; Mc 7,1-13
07 22 X Thứ Tư. 1V 10,1-10; Mc 7,14-23.
08 23 X Thứ Năm. Thánh Giêrônimô Êmilianô (Tr). Thánh Jôsêphina Bakhita, trinh nữ (Tr). 1V 11,4-13; Mc 7,24-30.
09 24 X Thứ Sáu.  1V 11,29-32; 12,19; Mc 7,31-37.
10 25 Tr Thứ Bảy. Thánh Scholastica, trinh nữ. Lễ nhớ.  1V 12,26-32; 13,33-34; Mc 8,1-10.
11 26 X  CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Lv 13,1-2.44-46; 1Cr 10,31-11,1; Mc 1,40-45. Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân. (Không cử hành lễ Đức Mẹ Lộ Đức).
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx Phú Sơn_H.Phú Thịnh
12 27 X Thứ Hai. Gc 1,1-11; Mc 8,11-13.
13 28 X Thứ Ba. Gc 1,12-18; Mc 8,14-21.
 

MÙA CHAY

 “Mùa Chay nhằm chuẩn bị cử hành lễ Vượt Qua. Phụng vụ Mùa Chay giúp các dự tòng và các tín hữu cử hành mầu nhiệm Vượt Qua. Các dự tòng được chuẩn bị qua những giai đoạn khác nhau của việc nhập đạo, còn các tín hữu thì qua việc tưởng niệm bí tích Thánh Tẩy và việc sám hối” (AC 27).
LƯU Ý:
1. Trong Mùa Chay, không được chưng hoa trên bàn thờ và chỉ được dùng nhạc cụ để đệm hát mà thôi, trừ Chúa nhật IV và các ngày lễ trọng cùng lễ kính. Có thể dùng màu hồng trong Chúa nhật IV này (CE 41; 252; 300).
2. Các ngày trong tuần Mùa Chay:
a. Không được cử hành các lễ ngoại lịch và các lễ cầu hồn hằng ngày (IM 381).
b. Chỉ được cử hành các lễ tùy nhu cầu nếu có nhu cầu và lợi ích mục vụ quan trọng đòi hỏi (IM 374).
c. Nếu muốn kính nhớ một vị thánh ghi trong lịch ngày hôm đó, có thể cử hành như sau:

  1. Các Giờ Kinh Phụng Vụ:

a. Giờ Kinh Sách: sau khi đọc bài đọc các giáo phụ lấy trong phần riêng về mùa với câu xướng đáp, đọc thêm bài đọc về vị thánh nhớ ngày hôm đó với lời nguyện về vị thánh để kết thúc.
b. Giờ Kinh Sáng và Kinh Chiều: Sau lời nguyện về mùa (bỏ câu kết thúc), có thể thêm điệp ca (riêng hay chung) và lời nguyện về vị thánh rồi mới kết thúc (x. Văn kiện CGKPVsố 238-239).

  1. Thánh lễ

Linh mục cử hành thánh lễ theo ngày phụng vụ, nhưng có thể đọc lời nguyện nhập lễ của lễ nhớ, nếu lễ nhớ được ghi trong lịch ngày đó (IM 355a).
3. Trong thánh lễ và CGKPV, bỏ không đọc Allêluia mỗi khi gặp.
4. Trong các lễ trọng và lễ kính, cũng như trong các cử hành riêng biệt, có đọc thánh thi “Lạy Thiên Chúa” (TE DEUM) và kinh Vinh Danh.
5. Khi cử hành Bí tích Hôn Phối trong cũng như ngoài thánh lễ, vẫn đọc lời cầu nguyện cầu cho đôi tân hôn, nhưng khuyên đôi tân hôn nên ý thức về đặc tính của mùa phụng vụ này (OCM, số 32).

14              29             Tm              Thứ Tư. LỄ TRO. Giữ chay và kiêng thịt. Thánh vịnh tuần IV. Ge 2,12-18; 2Cr 5,20―6,2; Mt 6,1-6.16-18. (Không cử hành lễ thánh Cyrillô, đan sĩ và thánh Mêthôđiô, giám mục).
 

LƯU Ý:
* Về luật giữ chay và kiêng thịt

  1. Giáo luật điều 1251 dạy: “Thứ Tư lễ Tro và thứ Sáu Tuần Thánh phải giữ chay và kiêng thịt.”
  2. Tuổi giữ chay, theo Giáo Luật, điều 1252: “Mọi người từ tuổi thành niên cho đến khi bắt đầu 60 tuổi thì phải giữ chay”, và điều 97 khoản 1 quy định: “Ai đã đến 18 tuổi trọn thì là thành niên.”
  3. Luật kiêng thịt “buộc những người từ 14 tuổi trọn” (Giáo Luật điều 1252).

* Về việc làm phép và xức tro

  1. Tro làm phép hôm nay được đốt từ những lá đã được làm phép năm trước.
  2. Trong thánh lễ, sau bài Tin Mừng và bài giảng thì làm phép và xức tro. Vì vậy bỏ phần sám hối đầu lễ.
  3. Cũng có thể làm phép và xức tro ngoài thánh lễ. Trong trường hợp này, nếu tiện thì cử hành Phụng Vụ Lời Chúa, gồm ca nhập lễ, lời nguyện, các bài đọc với các bài ca như trong thánh lễ. Tiếp đến là bài giảng rồi làm phép và xức tro. Nghi thức kết thúc bằng lời nguyện cho mọi người, tức lời nguyện các tín hữu.
  4. Ở Việt Nam, Tòa Thánh cho phép chủ tế được dùng những người không có chức thánh giúp xức tro.
15      30        Tm   Thứ Năm sau lễ Tro. Đnl 30,15-20; Lc 9,22-25.
 

LƯU Ý: Hôm nay là ngày cuối năm Đinh Dậu, có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 377).

NĂM ÂM LỊCH MẬU TUẤT 2018
 

16                                 01 [01]                                    Tr                                    Thứ Sáu sau lễ Tro. MỒNG MỘT TẾT MẬU TUẤT. CẦU BÌNH AN NĂM MỚI. Is 58,1-9a; Mt 9,14-15.
Có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 374).
Lễ Giao Thừa: Ds 6,22-27; 1Tx 5,16-26.28; Mt 5,1-10.
Lễ Tân Niên: St 1,14-18 (hay Is 65,17-21); Pl 4,4-8 (hay Kh 21,1-6); Mt 6,25-34 (hay Mt 5,43-48 hay Ga 14,23-27).
Hội dòng chầu thay Giáo phận:
- Đan viện Xitô Phước Lý.
- Hội dòng Đaminh Tam Hiệp.
- Hội dòng Đaminh Thánh Tâm.
- Nữ Đan viện Xitô Thánh Mẫu Vĩnh Phước.
17 02 Tr Thứ Bảy sau lễ Tro. MỒNG HAI TẾT.  KÍNH NHỚ TỔ TIÊN VÀ ÔNG BÀ CHA MẸ. Bảy thánh lập dòng Tôi Tớ Đức Trinh Nữ Maria. Is 58,9b-14 ; Lc 5,27-32.
Có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 374).
Hc 44,1.10-15; Ep 6,1-4.18-23; Mt 15,1-6.
Thánh lễ Chiều: Cử hành Thánh Lễ Chúa Nhật I Mùa Chay (dù cử hành tại Nghĩa Trang để cầu nguyện cho ông bà cha mẹ).
Hội dòng chầu thay Giáo phận:
- Đan viện Xitô Phước Lý.
18 03 Tm CHÚA NHẬT I MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần I. MỒNG BA TẾT. THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM. Vì lễ Cầu Mùa dịp đầu năm có tầm quan trọng trong đời sống của dân Chúa và rất có ý nghĩa trong việc giáo dục đức tin, đồng thời không muốn để mất cấu trúc ba ý nguyện của những Ngày Đầu Năm Âm Lịch, nên Giáo phận sẽ dời thánh lễ Mùng 3 Tết vào Mùng 4 Tết.
 
St 9,8-15; 1Pr 3,18-22; Mc 1,12-15.
Hội dòng chầu thay Giáo phận:
- Đan viện Xitô Phước Lý 
Giáo xứ chầu thay Giáo phận :
-
- Gx Bích Lâm_ H. Phương Lâm
- Gx Đồng Hiệp_H. Phương Lâm
- Gx Giang Lâm_H. Phương Lâm
- Gx Lộc Hòa_H. An Bình
- Gx Minh Long_H. Long Thành
19 04 Tm Thứ Hai. MỒNG BỐN TẾ
- THÁNH HÁO CÔNG ĂN VIỆC LÀM
- CẦU NGUYỆN CHO CÁC TU SĨ ĐÃ QUA ĐỜI
Lv 19,1-2.11-18; Mt 25,31-46.
Ngày Giáo Phận Cầu Nguyện cho những Người Sống Đời Thánh Hiến đã qua đời.
20 05 Tm Thứ Ba. Is 55,10-11; Mt 6,7-15.
21 06 Tm Thứ Tư. Thánh Phêrô Đamianô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Gn 3,1-10; Lc 11,29-32.
22 07 Tr Thứ Năm. LẬP TÔNG TÒA THÁNH PHÊRÔ. Lễ kính. 1Pr 5,1-4 ; Mt 16,13-19.
Ngày giỗ
Đức cha Đaminh NGUYỄN VĂN LÃNG (1988)
23 08 Tm Thứ Sáu. Thánh Pôlicarpô, giám mục, tử đạo.[1] Ed 18,21-28; Mt 5,20-26.
24 09 Tm Thứ Bảy. Đnl 26,16-19; Mt 5,43-48.
25 10 Tm  CHÚA NHẬT II MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần II. St 22,1-2.9a.10-13.15-18; Rm 8,31b-34; Mc 9,2-10.
    Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx Bàu Hàm_H. An Bình
- Gx Phát Hải_H. Gia Kiệm
- Gx Tâm Hòa_H. An Bình
- Gx Thánh Mẫu_H. Túc Trưng
- Gx Sỹ Phước_H. Long Thành
- Gh Vinh Lâm_H. Phương Lâm
26 11 Tm Thứ HaiĐn 9,4b-10; Lc 6,36-38.
27 12 Tm Thứ Ba. Is 1,10.16-20; Mt 23,1-12.
28 13 Tm Thứ Tư. Gr 18,18-20; Mt 20,17-28.
  [1] Trong Mùa Chay, nếu tên vị Thánh được in đậm, chủ tế cử hành thánh lễ theo Mùa Chay, nhưng có thể đọc Lời Nguyện Nhập Lễ về vị Thánh thay cho Lời Nguyện này của Mùa Chay.