Bài viết y học

Giọt bắn chứa nCoV tồn tại lâu trong không khí

Giọt bắn chứa nCoV tồn tại lâu trong không khí

Covid-19, dịch cúm và nhiều dịch bệnh do virus khác dễ lây vào mùa đông hơn mùa hè. Độ ẩm tương đối đóng vai trò quan trọng trong xu hướng này. Hơi thở của chúng ta sẽ ngưng tự thành giọt nhỏ trong không khí lạnh.