Bài viết y học

Video - Quá trình tiêu hoá thức ăn

Video - Quá trình tiêu hoá thức ăn

Miệng, tuyến nước bọt, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già... phối hợp để tiêu hóa và hấp thụ dinh dưỡng từ thức ăn, loại bỏ chất thải