Nội san

"...Nhận định trên phương diện Y khoa và Luân lý Công giáo".

"...Nhận định trên phương diện Y khoa và Luân lý Công giáo".

Trên bia mộ của Thánh nữ Maria Goretti- có ghi hàng chữ “Maria Goretti, Sinh ngày 16.10.1890, tạ thế ngày 6.7.1902, Vì bảo toàn bông huệ khiết trinh”. Cô bé Maria Goretti 12 tuổi được tuyên phong thánh tử đạo vì cô bé liều chết để bảo vệ sự trinh khiết của mình. Các bạn trẻ, cách riêng các bạn trẻ Công Giáo hãy xác tín: khi phấn đấu giữ gìn sự trong sạch của thân xác, bạn đang trên đường trở nên con người viên

 • Trưởng thành nhân cách

  Trưởng thành nhân cách

  Thật khó khi phải viết về những vấn đề thuộc về con người, vì con người là một huyền nhiệm, đặc biệt là viết về sự trưởng thành của con người. Đề tài sự trưởng thành đã được rất nhiều tác giả...

 • Vai trò của tôn giáo trong thời đại ngày nay

  Vai trò của tôn giáo trong thời đại ngày nay

  Chúng ta đã chứng kiến sức mạnh của những biểu tượng tôn giáo có thể trở thành sức mạnh hủy diệt và nguồn bạo lực như thế nào khi nó gắn với những lợi ích chính trị. Bây giờ cần phải hỏi: Làm thế...

 • Giáo lý Tam Phụ và Đạo Hiếu

  Giáo lý Tam Phụ và Đạo Hiếu

  Ngay từ thời Tân Ước đã có những cố gắng đem Tin Mừng vào nền văn hoá La-Hy. Tại công nghị Giêrusalem năm 45, thánh Phaolô đã phải tranh luận với nhóm bảo thủ trong Hội Thánh muốn áp đặt tất cả...

 • Nét đặc trưng của linh đạo giáo dân

  Nét đặc trưng của linh đạo giáo dân

  Linh đạo là con đường thiêng liêng, con đường một người đi để đến với Thiên Chúa, con đường hay cách thế Thánh Thần hướng dẫn để đưa con người đến với Thiên Chúa. Con đường một người đi, có thể...