Nội san

Hội đồng Giáo hoàng về truyền thông xã hội: Giáo Hội và Internet

Hội đồng Giáo hoàng về truyền thông xã hội: Giáo Hội và Internet

Sự quan tâm của Giáo Hội đối với Internet biểu hiện đặc biệt sự quan tâm xưa nay của Giáo Hội đối với các phương tiện truyền thông xã hội. Khi coi các phương tiện truyền thông là một kết quả của tiến trình khoa học trong lịch sử, nhờ đó loài người “ngày càng tiến xa hơn trong việc khám phá ra những nguồn lực và những giá trị trong toàn thể vũ trụ”[1], Giáo Hội thường bày tỏ niềm xác tín của mình rằng các phương tiện

 • Vì một Giáo hội hiệp hành: Những đề tài suy tư

  Vì một Giáo hội hiệp hành: Những đề tài suy tư

  Giáo hội tại Việt Nam cũng đang bước vào tiến trình cử hành Thượng Hội đồng Giám mục 2023, vốn đã bắt đầu từ ngày 17/10/2021.[1] Trên bình diện giáo phận, các mục tử của Giáo hội tại Việt Nam luôn...

 • Lịch sử Thượng Hội đồng Giám mục

  Lịch sử Thượng Hội đồng Giám mục

  Giáo hội của Chúa Kitô đã trải qua dòng lịch sử 2000 năm với cuộc hành trình trong ân sủng, sức mạnh, quyền năng và tình thương của Thiên Chúa, cho dù vẫn có đó những bất toàn, khiếm khuyết. Chính...

 • Bốn nhân đức trụ thời đại theo James F. Keenan

  Bốn nhân đức trụ thời đại theo James F. Keenan

  Trong nhiều thế kỷ và cho đến hiện nay, luân lý truyền thống Công giáo, tiếp nối luân lý của thánh Thomas Aquinas, đã dạy rằng có bốn nhân đức nhân bản cột trụ: khôn ngoan (prudence), công bình...

 • Đối thoại trong Fratelli Tutti

  Đối thoại trong Fratelli Tutti

  Các sự kiện trong năm vừa qua đã chỉ ra một thực tế rằng, chúng ta đang trải qua một thời kỳ chia rẽ sâu sắc cả trong Giáo hội và xã hội. Đức Giáo hoàng Phanxicô, trong Thông điệp Fratelli Tutti...

 • Tuổi già - Một hồng ân và một sứ vụ

  Tuổi già - Một hồng ân và một sứ vụ

  Tất cả chúng ta đều đang già đi và sẽ hoàn tất cuộc đời của mình. Bước vào cõi đời này, chúng ta đã nhận biết bao nhiêu ân huệ, tình yêu và sự chăm sóc mà Thiên Chúa trao ban cho chúng ta qua ông...

 • Giáo hội Hiệp Hành: Giáo hội nhìn từ bên trong

  Giáo hội Hiệp Hành: Giáo hội nhìn từ bên trong

  Một cách sơ lược, chúng ta biết rằng đời sống tu sĩ được phát sinh từ đời sống thánh tẩy trong đó có một nhịp độ kép: thoát ra khỏi lối sống và hành động của thế gian và hoàn toàn hiến mình cho...

 • Đối thoại liên tôn từ những góc nhìn khác nhau

  Đối thoại liên tôn từ những góc nhìn khác nhau

  Đối thoại giả thiết lắng nghe; nếu không, đối thoại chỉ là độc thoại trá hình. Cần lắng nghe với cái trí không định kiến và cái tâm cởi mở, lắng nghe ở chiều sâu của cảm nghiệm chứ không chỉ dừng...

 • Giáo dục hướng đến vĩnh cửu

  Giáo dục hướng đến vĩnh cửu

  GIÁO DỤC LÀ GÌ ? Đâu là mục đích của nó? Làm thế nào để biết mình đã đón nhận nền giáo dục tại trường không chỉ là bằng cấp, mà còn là một nền giáo dục? Và, việc giáo dục của chúng ta đã kết thúc...

 • Đạo Đức “Nghề Nghiệp” trong Mục vụ Tông Đồ:...

  Đạo Đức “Nghề Nghiệp” trong Mục vụ Tông Đồ:...

  Đức tin và nguồn nhân bản là hai chiều kích thiết yếu cấu thành nền đạo đức. Cộng đoàn có quyền trông đợi những người làm sứ vụ tôn giáo sẽ suy tư đầy đủ về cả đặc quyền và giới hạn trong sứ vụ...

 • Linh đạo cho giáo dân

  Linh đạo cho giáo dân

  Linh đạo Kitô giáo là sự diễn tả kinh nghiệm của một con người về Thiên Chúa qua Đức Giêsu Kitô trong Chúa Thánh Thần, trong một lối sống, cầu nguyện và làm tông đồ riêng. Nó là con đường theo Đức...