Linh Đạo - Sứ mạng

Tìm Hiểu Linh Đạo Dòng Trợ Thế Thánh Gioan Thiên Chúa

Tìm Hiểu Linh Đạo Dòng Trợ Thế Thánh Gioan Thiên Chúa

Mỗi linh đạo là cách thế độc đáo bước theo Đức Kitô trong những bối cảnh văn hóa và lịch sử cụ thể, riêng biệt. Hội dòng Trợ Thế thánh Gioan Thiên Chúa ra đời vào thế kỷ XVI, ở nước Tây Ban Nha, trong một bối cảnh phức tạp về chính trị và tôn giáo nói riêng ở trong đất nước này và nói chung ở Châu Âu. Trong hoàn cảnh đó, Hội dòng này đã bước theo Đức Kitô trong cách thế độc đáo nào ? Và linh đạo đó đang và sẽ được thể hiện như thế nào trên đất nước Việt Nam trong thế kỷ XXI này ?

 • Sứ Mạng Và Linh Đạo Hội Dòng Thánh Gioan Thiên Chúa

  Sứ Mạng Và Linh Đạo Hội Dòng Thánh Gioan Thiên Chúa

  Ngoài chiều kích liên kết mật thiết giữa Lòng mến khách và đức ái này, còn có một lý do đặc thù của Tân Ước để diễn tả giá trị của nhân đức này: những đòi hỏi của việc rao giảng Tin Mừng. Chúng...

 • Mỗi người đều có ơn gọi

  Mỗi người đều có ơn gọi

  Để thực hiện ơn gọi Chúa ban, thánh Gioan Thiên Chúa đã nhiều lần trăn trở về con đường phục vụ của ngài. Đã nhiều lần ngài thưa với Chúa: “Lạy Chúa, xin chỉ cho con biết đường đi tới Chúa”. Đọc...

 • Sứ Mạng Của Hội Dòng Thánh Gioan Thiên Chúa

  Sứ Mạng Của Hội Dòng Thánh Gioan Thiên Chúa

  Hiến Pháp của Dòng Trợ Thế định nghĩa sứ mạng của chúng ta như sau: "Được khích lệ bởi ân sủng nhận được, chúng ta hiến thánh chính mình cho Thiên Chúa và hiến mình phục vụ Hội Thánh qua việc giúp...

 • Tinh Thần Trợ Thế Nơi Thánh Gioan Thiên Chúa

  Tinh Thần Trợ Thế Nơi Thánh Gioan Thiên Chúa

  Đặc sủng Trợ Thế phải được xem như một quà tặng của Chúa Thánh Thần để thực hiện một sứ mạng chuyên biệt của Hội Thánh vì người nghèo, bệnh nhân và người túng quẫn. Đặc sủng này và sứ mạng liên...

 • Khái niệm về Lòng mến khách

  Khái niệm về Lòng mến khách

  Kinh Thánh Cựu Ước được đặt trong bối cảnh văn hóa của thế giới Sêmít, trong đó có một sự căng thẳng giữa việc tiếp đón khách mà trong lòng vẫn nuôi một mối nghi ngờ nào đó, coi người khách như...

 • Linh Đạo Dòng Trợ Thế Thánh Gioan Thiên Chúa

  Linh Đạo Dòng Trợ Thế Thánh Gioan Thiên Chúa

  Ngày nay, khi nói về linh đạo Dòng Trợ Thế Thánh Gioan Thiên Chúa, có lẽ nhiều người nói ngay đó là một linh đạo phục vụ các bệnh nhân. Điều này quả không sai, nhưng như thế là chưa nói hết được...

 • Hoạt Động Bác Ái Của Giáo Hội Qua Các Thời Đại

  Hoạt Động Bác Ái Của Giáo Hội Qua Các Thời Đại

  Các bệnh viện được tổ chức quy mô hơn, để đáp ứng những nhu cầu của người nghèo, vào thời buổi còn thiếu các cơ sở y tế của Nhà Nước. Trong lãnh vực này, hai Dòng tu nổi tiếng được thành lập vào...

 • Nhân Viên Chăm Sóc Mục Vụ

  Nhân Viên Chăm Sóc Mục Vụ

  Trong bối cảnh của việc chăm sóc mục vụ bệnh nhân và thừa tác vụ mục vụ xã hội, người chăm sóc mục vụ là người được Thiên Chúa kêu gọi trong một cộng đoàn nhất định mang lấy việc động viên, thống...

 • MỤC VỤ CHĂM SÓC THIÊNG LIÊNG VÀ TÔN GIÁO

  MỤC VỤ CHĂM SÓC THIÊNG LIÊNG VÀ TÔN GIÁO

  Giống như những người chăm sóc khác dấn thân cách đặc biệt cho việc chăm sóc các chiều kích khác của con người (thể lý, xã hội, tâm lý), những người chăm sóc mục vụ cũng phải có những phương tiện...

 • VIỆC CHĂM SÓC MỤC VỤ ĐỐI VỚI NGƯỜI GIÀ

  VIỆC CHĂM SÓC MỤC VỤ ĐỐI VỚI NGƯỜI GIÀ

  Việc chăm sóc mục vụ người già cho thấy họ chính là kho báu đối với công tác chăm sóc mục vụ của hội Dòng chúng ta. Hơn hẳn những người lãnh nhận việc mục vụ, cuộc sống, kinh nghiệm và sự hiểu...

 • TINH THẦN TRỢ THẾ MỚI VÀ NHỮNG ĐÒI HỎI MỚI

  TINH THẦN TRỢ THẾ MỚI VÀ NHỮNG ĐÒI HỎI MỚI

  Con người thời nay tin vào những chứng nhân hơn là những thày dạy, vào kinh nghiệm hơn là học thuyết, vào đời sống và sự kiện hơn là lý thuyết. (28) Trong thế giới này, Dòng chúng ta có một vị trí...

 • Linh đạo Dòng Thánh Gioan Thiên Chúa

  Linh đạo Dòng Thánh Gioan Thiên Chúa

  Mỗi linh đạo là cách thế độc đáo bước theo Đức Kitô trong những bối cảnh văn hóa và lịch sử cụ thể, riêng biệt. Hội dòng Trợ Thế thánh Gioan Thiên Chúa ra đời vào thế kỷ XVI, ở nước Tây Ban Nha,...

 • Lương tâm và sự ngay thẳng đạo đức

  Lương tâm và sự ngay thẳng đạo đức

  Tính ngay thẳng hay chính trực này đòi hỏi một quả tim không chia cắt, sự lương thiện và trung thực trong mọi hành động và luôn luôn trung thành giữa những khó khăn và thử thách...