Thông tin Giáo Hội

Các Giám mục Pháp hội thảo về đạo đức sinh học

Các Giám mục Pháp hội thảo về đạo đức sinh học

Trong khi Quốc hội đang xem xét về dự án luật liên quan đến đạo đức sinh học; ngày 16 tháng 9, Hội Đồng Giám mục Pháp đã tổ chức một cuộc hội thảo tại trường Bernardins ở Paris, mục đích khẳng định rõ ràng lập trường của Giáo hội về vấn đề này.