Thông tin Giáo Hội

Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 12/2022

Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 12/2022

Vatican News (01.12.2022) - Với ý cầu nguyện trong tháng 12 năm 2022, Đức Thánh Cha mời gọi toàn thể giáo hội cầu nguyện cho các tổ chức tình nguyện phi lợi nhuận. Đây là những tác nhân biến đổi xã hội nhờ sự dấn thân của các tình nguyện viên để thăng tiến con người và phục vụ lợi ích chung.