Thông tin Giáo Hội

Hội nghị bảo vệ phẩm giá trẻ em trong thế giới kỹ thuật số

Hội nghị bảo vệ phẩm giá trẻ em trong thế giới kỹ thuật số

Trong hai ngày 14-15/11, tại trụ sở của Viện hàn lâm Khoa học Xã hội của Tòa Thánh ở nội thành Vatican diễn ra hội nghị quốc tế cấp cao về các sáng kiến giúp bảo vệ hiệu quả phẩm giá của trẻ vị thành niên trong thế giới kỹ thuật số. Hội nghị được tổ chức với sự cộng tác giữa Viện hàn lâm Khoa học Xã hội của Tòa Thánh, Liên minh phẩm giá trẻ em và Liên minh liên tôn vì sự an ninh hơn của các cộng đồng. Chủ đề “Từ ý niệm đến hành động” Với chủ đề: “Từ ý niệm đến hành động”...