Thông tin Giáo Hội

34 linh mục tại Mêhicô chết vì coronavirus

34 linh mục tại Mêhicô chết vì coronavirus

Theo phúc trình thứ tư, công bố hôm 30/6/2020 vừa qua, do Trung tâm thông tin Công giáo, phân tích chi tiết những gì xảy ra trong hai tuần sau của tháng Sáu vừa qua, trong thời gian đó, có 10 linh mục và một phó tế vĩnh viễn chết vì coronavirus.