Thông tin Giáo Hội

Định hướng cho hoạt động Truyền thông Công giáo tại Việt Nam

Định hướng cho hoạt động Truyền thông Công giáo tại Việt Nam

Vào dịp đại lễ thánh nữ Clara Assisi ngày 11 tháng 8 năm 2020, Cha Tổng Phục Vụ Dòng Anh Em Hèn Mọn đã gửi một lá thư cho các Chị Em Thanh Bần Clara, và kể lại sự kiện xảy ra trong Đêm Vọng Lễ Giáng Sinh năm 1252, khi thánh nữ Clara đau nặng không thể tham dự Đại Lễ Chúa Giáng Sinh cùng với chị em. Thánh nữ đã than thở rằng: “Lạy Chúa là Thiên Chúa, này con đã bị bỏ mặc một mình ở đây”... Chắc hẳn Chúa đã nghe tiếng kêu than thống thiết đó và đã an ủi thánh nữ khi cho Ngài nhìn thấy