Dòng Trợ Thế Thánh Gioan Thiên Chúa

Bốn cách để lắng nghe con tốt nhất

Bốn cách để lắng nghe con tốt nhất

Đã bao giờ khi con tìm đến chia sẻ, bạn bị phân tâm, không thật sự chú ý đến câu chuyện và cho rằng "chuyện trẻ con". Thực tế lắng nghe con là một trong những việc quan trọng nhất mà chúng ta có thể làm với tư cách là cha mẹ. Việc này không chỉ có giá trị tức thời mà còn hình thành mối quan hệ gần gũi, tin tưởng giữa bạn và trẻ. Sau này, khi trẻ lớn, thói quen này giúp trẻ thoải mái chia sẻ những chuyện khó nói với gia đình. Đây là điều quý giá không phải phụ huynh nào cũng có thể sở hữu.

Sứ điệp ĐTC gửi Liên Hiệp quốc nhân kỷ niệm 75 năm thành lập

Sứ điệp ĐTC gửi Liên Hiệp quốc nhân kỷ niệm 75 năm thành lập

Đức Thánh Cha lưu ý rằng đại dịch cho thấy cần có tình liên đới thật sự chứ không chỉ là lời hứa. Nó cũng cho thấy tầm quan trọng của việc tránh cám dỗ vượt quá giới hạn tự nhiên của mình. Xem xét ảnh hưởng của đại dịch trên thị trường lao động do việc “rô-bốt hóa” và trí tuệ nhân tạo, và nhấn mạnh cần “các hình thức làm việc mới thực sự

Chăm sóc bảo vệ sự sống trong bối cảnh thế tục hóa

Chăm sóc bảo vệ sự sống trong bối cảnh thế tục hóa

Trong bối cảnh thế tục hóa, những điểm mốc đạo đức thật mong manh. Những giá trị của gia đình và tình liên đới, theo truyền thống, từng được thể hiện trên bình diện làng xóm, bây giờ có thể bị đặt trước thử thách khắc nghiệt do những biến chuyển xã hội hoặc sự xáo trộn về dân số. Làm sao để lời nói của Giáo Hội và vai trò của các cộng đoàn kitô hữu có thể tiếp tục soi sáng cho sự phân định cũng như trách nhiệm đạo đức. Đó là vấn đề hướng dẫn con người và các đôi bạn trong việc tôn trọng sự sống

“An tử luôn là tội ác chống lại sự sống....

“An tử luôn là tội ác chống lại sự sống....

“Không thể chữa được không bao giờ đồng nghĩa với không thể chăm sóc”: người bị bệnh nan y cũng như người chào đời được dự báo khó có thể sống sót đều có quyền được chào đón, chăm sóc, yêu thương. Giáo hội phản đối việc cố trị liệu khi không còn hy vọng, nhưng nhắc lại như một "giáo huấn chắc chắn" rằng "an tử là một tội ác chống lại sự sống con người"; "bất kỳ sự hợp tác trực tiếp nào vào việc thực hành an tử đều là một tội trọng" mà không một cơ quan có thẩm quyền nào "có thể áp đặt

Các chỉ dẫn đạo đức và tôn giáo cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe Công giáo

Các chỉ dẫn đạo đức và tôn giáo cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe Công giáo

GH luôn tìm cách thể hiện quan tâm của Đấng Cứu Độ đối với người bệnh. Các trình thuật Tin Mừng về sứ vụ của Chúa Giêsu chú trọng khá nhiều đến hành động chữa lành của Người: Người chữa lành người phong hủi (Mt 8, 1-4; Mc 1, 40-42); Người chữa lành hai người mù (Mt 20, 29-34; Mc 10, 46-52); Người làm cho người câm nói được