Dòng Trợ Thế Thánh Gioan Thiên Chúa

Bình thường mới

Bình thường mới

Với gia đình : biết buông điện thoại xuống để cùng nhau đọc kinh hôm kinh mai trong gia đình; chia sẻ cho nhau những công việc cụ thể trong một mái nhà; dành nhiều thời gian để cùng ăn, cùng trò chuyện, cùng học hỏi Lời Chúa; gợi ý khích lệ nhau hướng ánh mắt để thấy những mảnh đời khốn khó và mở đôi tai để nghe được những âm thanh yếu ớt của anh chị em nghèo đói quanh mình; nhất là cùng nhau hun đúc lòng

Chúa Nhật 26/09/2021 – CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN năm B. – Thà chặt tay, chặt chân, móc mắt.

Chúa Nhật 26/09/2021 – CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN năm B. – Thà chặt tay, chặt chân, móc mắt.

Khi ấy, Gioan thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, chúng con thấy có kẻ nhân danh Thầy mà trừ quỷ, kẻ đó không theo chúng ta, và chúng con đã ngăn cấm y". Nhưng Chúa Giêsu phán: "Ðừng ngăn cấm y, vì chẳng ai có thể nhân danh Thầy mà làm phép lạ, rồi liền đó lại nói xấu Thầy. Ai chẳng chống đối các con, là ủng hộ các con. Ai nhân danh Thầy mà cho các con một ly nước vì lẽ các con thuộc về Ðấng Kitô, Thầy bảo thật các con...

Thực thi quyền bính trong cộng đoàn trưởng thành

Thực thi quyền bính trong cộng đoàn trưởng thành

Trong thế giới dân ngoại, người ta đánh giá sự cao cả của một con người dựa trên quyền lực bên ngoài và tầm quan trọng của địa vị trên người khác. Còn trong Nước Thiên Chúa, thì sự cao cả được đo lường bằng đức khiêm nhường nội tâm, và sự phục vụ được xem như thái độ bên ngoài ; những người lãnh đạo không muốn cho người ta tôn kính mình cách đặc biệt; họ xem mình là « những người bé nhỏ nhất »…

Bảo vệ Môi trường

Bảo vệ Môi trường

Nơi các phương tiện truyền thông trong những năm gần đây, người ta thường nhắc nhiều đến từ môi trường, ô nhiễm môi trường. Hiện tượng đó là hậu quả của việc môi trường trên thế giới, hiểu ngầm là cả Việt Nam, có những diễn biến ngày càng xấu đi. Người ta thấy rằng ô nhiễm môi trường tiếp tục gia tăng, nhiều loài cây, nhiều thú rừng cũng như nhiều loài quí hiếm khác đang có nguy cơ bị tuyệt chủng do môi trường

Chúa Nhật 19/09/2021 – CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN năm B. – Người lớn nhất trong nước trời.

Chúa Nhật 19/09/2021 – CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN năm B. – Người lớn nhất trong nước trời.

Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ từ trên núi xuống, rồi đi ngang qua xứ Galilêa và Người không muốn cho ai biết. Vì Người dạy dỗ và bảo các ông rằng: "Con Người sẽ bị nộp vào tay người ta và họ sẽ giết Người. Khi đã bị giết, ngày thứ ba, Người sẽ sống lại". Nhưng các ông không hiểu lời đó và sợ không dám hỏi Người. Các ngài tới Capharnaum. Khi đã vào nhà, Người hỏi các ông: "Dọc đàng các con tranh luận gì thế?"...

Bình thường mới

Bình thường mới

Với gia đình : biết buông điện thoại xuống để cùng nhau đọc kinh hôm kinh mai trong gia đình; chia sẻ cho nhau những công việc cụ thể trong một...