Thần học

Đức Maria: Niềm hy vọng chắc chắn

Đức Maria: Niềm hy vọng chắc chắn

Đoàn dân đang lầm lũi bước đi giữa tối tăm bỗng nhìn thấy một ánh sáng huy hoàng rực rỡ; đám người sống trong cảnh tối tăm mịt mùng thì nay đã được ánh sáng bừng lên chiếu rọi chan hòa.