Thần học

Công bố Lời Chúa trong cử hành Phụng Vụ Các Giờ

Công bố Lời Chúa trong cử hành Phụng Vụ Các Giờ

Việc đọc lời trích dẫn trước Bài đọc vắn có lẽ mới chỉ xuất hiện gần đây khi người ta tự suy ra từ thực hành công bố Lời Chúa trong Thánh lễ. Còn theo sau Quy luật của Tôn sư, Quy luật của Thánh Biển Đức,