Thần học

Về cử hành Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân - Nghi Thức An Táng

Về cử hành Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân - Nghi Thức An Táng

Ủy Ban Phụng Tự đã nhận được những câu hỏi của một số linh mục, tu sĩ và thiện nguyện viên muốn giúp đỡ phần thiêng liêng cho các bệnh nhân Công giáo trong hoàn cảnh đại dịch COVID-19 hiện nay, chúng tôi xin trình bày những điều có thể thực hiện không chỉ trong lĩnh vực phụng vụ, nhưng bao hàm cả nội dung của việc đồng hành thiêng liêng với các bệnh nhân. ...