Suy niệm Lời Chúa

Suy niệm 23/01/2020 – Thứ Năm tuần 2 thường niên. – Chúa Giêsu là ai??.

Suy niệm 23/01/2020 – Thứ Năm tuần 2 thường niên. – Chúa Giêsu là ai??.

Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ lui về bờ biển, đám đông từ Galilêa theo Người, và từ Giuđêa, Giêrusalem, Iđumê, bên kia sông Giođan, miền Tyrô và Siđon, nhiều kẻ đến cùng Người, khi nghe biết tất cả những việc Người đã làm. Vì đông dân chúng, nên Người bảo các môn đệ liệu cho Người một chiếc thuyền...