Suy niệm Lời Chúa

Suy niệm 23/10/2019 – Thứ Tư tuần 29 thường niên: Người quản lý trung tín khôn ngoan.

Suy niệm 23/10/2019 – Thứ Tư tuần 29 thường niên: Người quản lý trung tín khôn ngoan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con hãy hiểu biết điều này, là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, ắt sẽ tỉnh thức, không để nó đào ngạch nhà mình. Cho nên các con hãy sẵn sàng: vì giờ nào các con không ngờ, thì Con Người sẽ đến". Phêrô thưa Người rằng: "Lạy Thầy, Thầy nói dụ ngôn đó chỉ về chúng con hay về mọi người?" Chúa phán...