Giới thiệu Ơn gọi

Thông Báo Tuần Tìm Hiểu Ơn Gọi Hội Dòng Bệnh Viện Thánh Gioan Thiên Chúa

Thông Báo Tuần Tìm Hiểu Ơn Gọi Hội Dòng Bệnh Viện Thánh Gioan Thiên Chúa

Mời các bạn trẻ là Nam thanh niên Công giáo, có sức khỏe và tâm lý bình thường, đã tốt nghiệp phổ thông, hoặc các trường Y KHOA hoặc các trường chuyên nghiệp khác, với lòng hăng say và thiện chí sống ơn gọi tu trì. Đặc biệt là yêu thích phục vụ Bệnh Nhân theo linh đạo Dòng Bệnh Viện Thánh Gioan Thiên Chúa. Xin mời các bạn ghi danh tham dự Tuần Tìm Hiểu Ơn Gọi Của Chúng Tôi Theo địa chỉ trên: