Thông tin Hội Dòng

Chúa đã sống lại – đó là niềm Hy vọng của chúng ta!

Chúa đã sống lại – đó là niềm Hy vọng của chúng ta!

Thân gửi đến tất cả các Tu huynh, Cộng tác viên và các thành viên của Gia đình Trợ thế Thánh Gioan Thiên Chúa. Anh chị em thấn mến, sau cuộc hành trình Mùa Chay, chúng ta đang đến gần Lễ Phục Sinh, và do đó tôi gửi lời chúc Phục Sinh đến toàn thể Gia Đình Thánh Gioan Thiên Chúa, tới tất cả các gia đình cũng như các bệnh nhân đang được chăm sóc tại các Trung tâm và Cơ sở của Dòng. Tôi cầu xin Chúa Phục Sinh sẽ mang đến niềm vui và niềm hy vọng cho chúng ta và cho thế giới. Chúc mừng lễ