Thông tin Hội Dòng

Nhà thuốc Vatican sử dụng robot để gia tăng hiệu quả làm việc

Nhà thuốc Vatican sử dụng robot để gia tăng hiệu quả làm việc

Nhà thuốc 145 tuổi của Vatican đã sử dụng một robot hiện đại để làm các việc như quản lý kho, lấy thuốc và nhanh chóng đưa thuốc lên sàn bán hàng. Vatican, nơi được xem có nhà thuốc bận rộn nhất thế giới, gần đây đã áp dụng hệ thống tự động mới của công ty BD Rowa có trụ sở ở Đức. Tu huynh Binish Thomas Mulackal, dòng Gioan Thiên Chúa, giám đốc nhà thuốc, cho biết công nghệ tự động sẽ cách mạng hóa cách họ phục vụ khoảng 2000 khách hàng đến đây mỗi ngày.