Thông tin Hội Dòng

Thêm một mái nhà cho bệnh nhân nghèo

Thêm một mái nhà cho bệnh nhân nghèo

Mục đích và tôn chỉ của Hội dòng từ ngày đầu đến nay là các tu sĩ sống đời thánh hiến, tuân giữ ba lời khuyên Phúc Âm, và lời khấn phục vụ bệnh nhân theo tinh thần thánh Gioan Thiên Chúa, với châm ngôn: “Qua thân xác yếu hèn tới linh hồn bất diệt”. Nghĩa là chăm sóc con người toàn diện, bao gồm các yếu tố như: thể lý, tâm lý, tâm linh và xã hội. Các tu sĩ được mời gọi thực hiện sứ vụ loan báo Tin Mừng cho người nghèo, người bệnh, và giúp đỡ họ cách toàn diện. Nơi mỗi con người,