Thông tin Hội Dòng

Kỷ niệm 450 năm thành lập Dòng thánh Gioan Thiên Chúa

Kỷ niệm 450 năm thành lập Dòng thánh Gioan Thiên Chúa

Ngày 1.1.2022, tại tỉnh Dòng thánh Gioan Thiên Chúa Việt Nam đã tổ chức thánh lễ mừng kỷ niệm 450 năm thành lập Dòng, trong ngày lễ trọng mừng Đức Maria - Mẹ Thiên Chúa và cũng là ngày đầu năm mới 2022. Thánh lễ do cha Đaminh Nguyễn Tuấn Anh, Tổng Đại diện Giáo phận Xuân Lộc chủ tế, với sự tham dự của quý thầy từ các cộng đoàn trong Tỉnh dòng cùng với sự hiệp thông của cộng tác viên trong Gia đình thánh Gioan Thiên Chúa qua phương tiện trực tuyến, do những hạn chế của đại dịch Covid