Thông tin Hội Dòng

Mừng Lễ Thánh Gioan Thiên Chúa, Quan Thầy CARITAS GIÁO PHẬN XUÂN LỘC - 11.03.2023

Mừng Lễ Thánh Gioan Thiên Chúa, Quan Thầy CARITAS GIÁO PHẬN XUÂN LỘC - 11.03.2023

Thánh Gioan sinh ngày mùng 8 tháng Ba năm 1495 tại nước Bồ Đào Nha. Cha mẹ Gioan tuy nghèo khổ nhưng rất có tinh thần bác ái. Gioan là cậu bé vất vả: khi thì làm anh chăn cừu, lúc thì làm chú lính, lúc khác lại làm người thủ kho. Suốt những năm ở tuổi thanh niên, Gioan chẳng có lòng mộ đạo gì hết! Gioan và các bạn hữu của ngài đã lãng quên Thiên Chúa.