Thông tin Hội Dòng

Gia Đình Chăm Sóc Bệnh Nhân liên xứ tham dự khóa học

Gia Đình Chăm Sóc Bệnh Nhân liên xứ tham dự khóa học

GPSG -- "Khi đi chăm sóc bệnh nhân, dù chúng ta không nói gì hết, nhưng mọi người vẫn nhận ra chúng ta là Kitô hữu như lời Chúa Giêsu phán “Người ta cứ dấu này mà nhận biết chúng con là môn đệ Thày là chúng con yêu thương nhau”( 13, 35) Đó là lời giảng huấn của Lm Antôn Nguyễn Chân Hồng, Đặc trách Gia đình Chăm Sóc Bệnh Nhân (CSBN) liên xứ Sài Gòn khi khai mạc khóa học Mục vụ CSBN tại GX Nhân Hòa - hạt Tân Sơn Nhì trong hai ngày 19 và 20-09-2023. Khóa học này...