Thông tin Hội Dòng

Nghi Thức Đón Nhận Thỉnh Sinh Và Tập Sinh Tại Philippines

Nghi Thức Đón Nhận Thỉnh Sinh Và Tập Sinh Tại Philippines

Trong giờ kinh Phụng vụ sáng trước thánh lễ, 5 anh em được đón nhận vào Thỉnh Viện bao gồm: Anh Sun Long Paul thuộc Tỉnh Dòng Hàn Quốc, anh Marcal và Adao thuộc Tỉnh dòng Tây Ban Nha, anh Arwin thuộc Tỉnh ủy Philippines và anh Anphonso Nguyễn Văn Thuận thuộc Tỉnh Dòng Việt Nam. Tu huynh Tỉnh Ủy Roque T. Jusay đại diện tiếp nhận các ứng sinh vào Thỉnh Viện APC, là nơi để các ứng sinh...