Thông tin Hội Dòng

Đừng sợ Thầy đã sống lại

Đừng sợ Thầy đã sống lại

Mến gửi lời chào đến tất cả quý Anh em, quý Cộng tác viên và tất cả thành viên trong Gia đình Trợ thế Thánh Gioan Thiên Chúa! Đây là thời gian rất đặc biệt và ý nghĩa đối với mỗi người chúng ta, tôi gửi lời chúc mừng Phục Sinh đến toàn thể các thành viên trong đại gia đình Trợ thế Thánh Gioan Thiên Chúa và quý bệnh nhân tại các trung tâm, cơ sở của Hội Dòng, với ước mong rằng Chúa Phục Sinh sẽ ban cho anh chị em niềm vui và hy vọng. Mừng Chúa Phục Sinh! Năm nay, ở nhiều nơi trên thế giới, lễ