Thông tin Hội Dòng

Lễ Khấn Giữa Mùa Dịch

Lễ Khấn Giữa Mùa Dịch

Cảm thông với thế giới trong lúc này, khi con người đang đối diện với những khủng hoảng, hoang mang, bất đồng và đau khổ vì bệnh tật và chết chóc bởi đại dịch Covid-19. Một cách nào đó, chúng ta, qua ơn gọi và đời sống tông đồ Trợ thế, đang khơi lên niềm hy vọng và lan truyền niềm hy vọng đó cho một thế giới đang hoang mang và đau khổ, là chúng ta luôn lắng nghe, đồng hành, cảm thông và chữa lành những nỗi đau của con người trong cơn đại dịch...