Thông tin Hội Dòng

Thư của BTTQ gửi toàn Dòng về Dịch Covid-19

Thư của BTTQ gửi toàn Dòng về Dịch Covid-19

Có một số bệnh nhân đã qua đời do Covid-19 trong trung tâm của chúng ta, đặc biệt tại một số bệnh viện được chính quyền chỉ định điều trị cho các bệnh nhân nhiễm virus. Một lần nữa, tôi xin cảm ơn tất cả các Anh em và Cộng tác viên đã nỗ lực hết sức mình trong việc giúp đỡ người bệnh và gia đình họ vượt qua đại dịch này. Chúng ta cũng biết rằng anh em đang thi hành sứ mạng của mình trong điều kiện rất khó khăn, đặc biệt là ở các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất, do …