Thông tin Hội Dòng

Bề trên tổng quyền chúc mừng lễ Phục sinh 2022

Bề trên tổng quyền chúc mừng lễ Phục sinh 2022

Thân gửi Toàn thể Quý Tu huynh, quý Cộng tác viên. và các thành viên của Gia đình Trợ thế Thánh Gioan Thiên Chúa ! Nhân dịp Lễ Phục sinh đã gần kề, Tôi xin gửi lời chúc mừng Phục sinh đến toàn thể Gia đình Thánh Gioan Thiên Chúa, đến tất cả những người thân yêu và quý bệnh nhân trong các Cơ sở và Trung tâm của Dòng. Chúa đã Phục sinh, chính Ngài sẽ làm cho đời sống của ta tràn trề hy vọng, đặc