Thông tin Hội Dòng

Caritas Bà Rịa: Khóa tập huấn mục vụ chăm sóc bệnh nhân

Caritas Bà Rịa: Khóa tập huấn mục vụ chăm sóc bệnh nhân

Vào lúc 8g00 ngày 28.11.2020, tại hội trường giáo xứ Long hương – Hạt Long Hương, Caritas Bà Rịa đã tổ chức ngày tập huấn chăm sóc bệnh nhân với sự tham dự của gần 200 người là các tình nguyện viên Caritas thuộc các giáo xứ, giáo họ biệt lập trong giáo phận. Sau những phút giây đón tiếp, các tham dự viên bước vào giờ học chuyên đề “Tìm hiểu và phòng ngừa dịch bệnh Covid.19” và “Chăm sóc bệnh nhân hấp hối và tử vong” do Cha Antôn Nguyễn Chân Hồng – Dòng Trợ thế Thánh Gioan.