THÁNH LỄ VÀ NGHI THỨC LẶP LẠI LỜI KHẤN DÒNG

THÁNH LỄ VÀ NGHI THỨC LẶP LẠI LỜI KHẤN DÒNG VÀ LỜI TUYÊN HỨA
Trong tâm tình những ngày sau đại lễ Giáng Sinh của Ngôi Hai Thiên Chúa làm Người.Vào lúc 5 giờ sáng thứ 7, ngày 30.12.2023, tại thánh đường Tu viện Đức Mẹ Chỉ Bảo ĐàngLành - Dòng Thánh Gioan Thiên Chúa đã cử hành thánh lễ thứ Bảy trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh và nghi thức lặp lại lời Khấn Dòng và lời Tuyên Hứa lần thứ nhất của 2 Tu huynh: Alfonso Nguyễn Văn Thuận và Giuse Phạm Ngọc Hiệp.

Mở đầu thánh lễ, cha chủ tế mời gọi cộng đoàn phụng vụ hiệp ý cùng với Hội Dòng tạ ơn Chúa trong những ngày cuối cùng chuyển
giao giữa năm cũ 2023 và năm mới 2024 và cách đặc biệt cầu nguyện cho 2 Tu huynh sẽ lặp lại tuyên lời khấn và tuyên hứa hôm nay được trung thành trong ơn gọi Trợ thế. Trong bài giảng lễ, cha chủ tế đã lấy hình ảnh của cụ bà tiên tri Anna và cụ già Simeon trong Tin Mừng sáng nay để diễn tả sự cao trọng của đời dâng hiến: “Đời sống của họ gắn bó với Đền Thờ, là những người tuổi cao và đạo hạnh…”, họ một lòng bước theo Chúa, chờ đợi Chúa, sống với Chúa và ca tụng Chúa mỗi ngày.

 

Khi nói đến đời thánh hiến, cách riêng đời thánh hiến trong ơn gọi Trợ Thế Dòng Thánh Gioan Thiên Chúa, chúng ta đều nhìn nhận rằng đời sống của các tu sĩ là thánh hiến chính bản thân và con tim mình cho Thiên Chúa như cụ già Simeon và Anna. Như vậy người tu sĩ thuộc về một ơn gọi đặc thù, nghĩa là trái tim, cuộc đời của họ chỉ dành trọn vẹn cho Thiên Chúa và chỉ hướng về Người: Vì “Tu sĩ là những người tận hiến cho Thiên Chúa trong Đức Giê-su Kitô, để được thuộc về Người cách độc chiếm” (Redemptionis Donum, Tông Huấn Hồng Ân Cứu Chuộc, số 7).


Sau bài giảng lễ của cha chủ tế là nghi thức lặp lại lời Khấn Dòng và lời Tuyên Hứa. Trước sự hiện diện của Bề trên Giám Tỉnh, 2 Tu huynh nhân chứng, các anh em trong Dòng và cộng đoàn phụng vụ, 2 Tu huynh: Alfonso Nguyễn Văn Thuận và Giuse Phạm Ngọc Hiệp đã tuyên khấn và tuyên hứa lại các lời khuyên Phúc Âm: Khiết Tịnh - Thanh Bần - Tuân Phục và lời khấn Trợ Thế trong việc phục vụ người nghèo và người bệnh, theo Luật thánh Augustinô và
Hiến Pháp Dòng: “sự tận hiến trong ơn gọi Trợ Thế là sự tận hiến cách hoàn toàn và trọn vẹn bản thân cho Thiên Chúa” (HP, Chương 2).

 

Như thế Thiên Chúa phải là trung tâm đời dâng hiến, cách riêng là đời hiến dâng trong ơn gọi Trợ Thế là phục vụ các bệnh nhân và những chi thể đau khổ, nghĩa là phục vụ người bệnh “Từ thân xác yếu hèn, đến linh hồn bất diệt” (Thánh Gioan Thiên Chúa). Nguyện xin ơn Thánh của Hài Nhi Giê-su, qua lời chuyển cầu của Cha Thánh tổ phụ Gioan Thiên Chúa - Ðấng Sáng Lập Dòng, xin Mẹ Maria Thánh Linh, guơng mẫu của mọi tu sĩ Trợ Thế, luôn đồng hành với các Tu huynh lặp lại lời Khấn Dòng và lời Tuyên Hứa hôm nay được ơn trung thành, can đảm hy sinh và dấn thân trên con đường theo Thầy Giê-su cho đến cùng trong sứ mạng phục vụ những chi thể đau khổ và người bệnh.

Tin bài: TH. Phê-rô Nguyễn Trọng Quỳnh, OH.