Tài Năng – Ơn Gọi – Phục Vụ

Có tài hoặc có năng khiếu là một ơn gọi. Ơn gọi đó là phục vụ. Vì thế, có tài năng là để phục vụ – phục vụ Thiên Chúa và phục vụ tha nhân, chứ không là để vênh vang tự đắc. Đó là điều phải tâm niệm suốt đời!

partnerposter.jpg  

Trong dụ ngôn “Những Nén Bạc” (Mt 25:14-30; Lc 19:11-27), Chúa Giêsu mời gọi chúng ta trở thành những người quản lý giỏi về những tài năng mà chúng ta được trao, phát triển những kỹ năng mà chúng ta có, và những phương kế mà chúng ta sử dụng để xây dựng Nước Trời chứ không ngồi chờ sung rụng. 

Một yếu tố chính trong dụ ngôn này là cách mà người quản gia thứ ba đã hoang mang, vì không hiểu ý của ông chủ, nên đã chôn giấu nén bạc vì sợ hãi. Thay vì nắm bắt thời cơ và đầu tư để sinh lợi hoặc đem gởi ngân hàng để sinh lợi, anh ta lại trốn tránh trách nhiệm và thụ động. Điều làm ông chủ nổi giận đối với cách phản ứng này không phải là nén bạc anh ta trả lại, mà vì anh ta đã để cho nỗi lo sợ ngăn cản anh ta làm điều tốt, trở nên vô tích sự. 

Tất cả chúng ta đều được trao cho những nén bạc – tức là những tài năng hoặc năng khiếu, chúng ta được mời gọi sử dụng chúng một cách khéo léo để phục vụ Thiên Chúa. Nhưng làm sao chúng ta biết mình được trao cho những nén nào và sử dụng chúng thế nào? Nén bạc được trao và cách sống ơn gọi của mỗi người đều khác nhau, chúng ta không nên so sánh mình với người khác. Một cách phản ánh về sức mạnh và sự yếu đuối của chúng ta là sử dụng Bản Kiểm Kê Tài Năng Tâm Linh. Chúng ta cũng có thể nhờ tư vấn từ bạn bè, gia đình, hoặc những người biết nhiều về bạn, và quan trọng là cầu nguyện. Nếu bạn cảm thấy mình có thể được mời gọi theo đuổi điều gì đó, chúng ta đừng sợ thử xem để biết điều đó có phù hợp với bạn hay không. 

Nhiệm vụ của mỗi loại ơn gọi đều duy nhất theo ơn gọi đó. Thánh Emilian Cucullatus có biệt tài về lòng sùng mộ và sự đại lượng, ngài sống ẩn dật để hoàn toàn tận hiến cho Thiên Chúa và say mê cầu nguyện. Nhưng khi giám mục yêu cầu ngài làm linh mục quản xứ, ngài khó chu toàn. Lòng đại lượng của ngài quá mức khi bố thí khiến giáo xứ bị khánh kiệt. Cuối cùng, ngài thôi làm cha sở và lên núi ẩn tu cầu nguyện, ngài nên thánh qua việc cầu nguyện và hy sinh hãm mình. Ngài cảm thấy thiên nhiên phù hợp với ơn gọi của mình và ngài đã nên thánh. 

Năng khiếu là tặng phẩm của Thiên Chúa. Năng khiếu được trao với mục đích nào đó. Chúng ta không nên thất vọng khi năng khiếu không có kết quả về mục đích riêng, nhưng nên tìm kiếm môi trường phù hợp. Lòng đại lượng và tính tiết kiệm là hai tặng phẩm khi được sử dụng đúng đắn. Tính bạo dạn và tính nhút nhát cũng vậy, đó là sự hoạch định tự phát và cẩn trọng. Tất cả chúng ta đều có nhiều năng khiếu theo bản năng, theo cách mà Thiên Chúa đã tạo nên chúng ta. Mỗi chúng ta phải tìm cách sử dụng các năng khiếu đó. 

Chính đặc tính làm cho chúng ta trở thành người lập kế hoạch tồi tệ lại có thể làm cho chúng ta trở nên một nhạc sĩ giỏi, hoặc ngược lại. Các năng khiếu khác cũng tương tự. Nếu chúng ta bắt đầu bằng cách chấp nhận mình theo sự tác tạo của Thiên Chúa, chúng ta có thể chọn cách làm cho năng khiếu của chúng ta nổi bật và sử dụng tốt năng khiếu đó. 

ERIN CAIN

TRẦM THIÊN THU (Chuyển ngữ từ IgnitumToday.com)

Mùa Sám Hối – 2016