Theo tin CNA ngày 20 tháng 3, 2020, Bộ Phụng Phụng Thờ Thiên Chúa và Kỷ Luật Bí Tích vừa ban hành các hướng dẫn cho các Giám Mục và linh mục về việc cử hành Tuần Thánh, Tam Nhật Phục Sinh, và các phụng vụ Phục Sinh trong cơn đại dịch Covid-19.

Tài liệu đề nghị các giám mục hoãn lại các phụng vụ có thể hoãn được. Nó cũng chỉ rõ việc làm thế nào các linh mục và giám mục có thể cung cấp các cử hành không thể di chuyển, chẳng hạn như lễ Phục sinh, ở những nơi mà phụng vụ công cộng bị đình chỉ.

Bộ Phụng Thờ Thiên Chúa và Kỷ luật Bí tích đã công bố "những chỉ dẫn chung" sau khi nhận được nhiều câu hỏi của một số giám mục.
Sắc lệnh được ký bởi Đức Hồng Y bộ trưởng Bộ Phụng Thờ Robert Sarah và Tổng Giám mục Thư ký Arthur Roche và được ban quyền "theo lệnh của Giám mục Tối cao, cho năm 2020 mà thôi", có nghĩa là các đề nghị không thể được sử dụng trong những năm tới.

"Phục sinh là tâm điểm của toàn bộ năm phụng vụ và không chỉ đơn giản là một lễ giữa những lễ khác", tài liệu nêu rõ như thế và Tam Nhật Phục sinh "không thể được chuyển sang một thời điểm khác".

Tài liệu của thánh bộ cũng nói rằng giám mục có năng quyền hoãn Thánh lễ Truyền Dầu trong Tuần Thánh.

Tam nhật Phục sinh là ba ngày dẫn đến và gồm cả Chúa Nhật Phục sinh. Nó bắt đầu vào hoàng hôn Thứ Năm Tuần Thánh và kết thúc vào Chúa Nhật Phục Sinh.

Sắc lệnh ra lệnh rằng, ở những nơi có sự hạn chế của chính quyền dân sự và Giáo hội, giám mục, nhất trí với hội đồng giám mục, có thể cung cấp các buổi phụng vụ Tam nhật Phục sinh trong nhà thờ chính tòa và các linh mục của giáo phận có thể cung cấp các buổi phụng vụ trong các giáo xứ của họ, không có sự hiện diện thể lý của các tín hữu.

"Các tín hữu nên được thông báo về thời gian của buổi cử hành để họ có thể cầu nguyện hiệp nhất tại nhà của họ", sắc lệnh chỉ rõ như thế và thêm rằng các buổi phát tuyến của truyền hình hoặc trực tuyến trực tiếp rất hữu ích trong tình huống này.

Tài liệu viết thêm: Các hội đồng giáo phận và và hội đồng giám mục nên cung cấp các tài nguyên để hỗ trợ các gia đình và cá nhân trong việc cầu nguyện bản thân.

Tài liệu cũng cung cấp một số gợi ý cho việc các linh mục và giám mục cung cấp các phụng vụ đặc biệt.

Tài liệu nói rằng tất cả các linh mục có thể dâng Thánh Lễ mừng Bữa Tiệc Ly của Chúa, Thứ NămTuần Thánh, ở một nơi thích hợp, không có công chúng, nhưng việc rửa chân, vốn là việc tùy chọn, nên được bỏ qua.

Việc rước kiệu Mình Thánh đến nơi tạm nghỉ vào cuối Thánh lễ cũng nên được bỏ qua và Mình Thánh vẫn để lại trong Nhà tạm.

Thánh bộ nói rằng: Phụng vụ Thứ Sáu Tuần Thánh tôn vinh Cuộc Khổ Nạn của Chúa có thể được cử hành tại các nhà thờ chính tòa và các nhà thờ giáo xứ, và những lời cầu nguyện chung nên bao gồm một ý định cầu cho người bệnh, người chết và những người cảm thấy mất mát và mất tinh thần.

Các hướng dẫn cho hay rằng Lễ Vọng Phục Sinh chỉ có thể được tổ chức tại các nhà thờ chính tòa và các nhà thờ giáo xứ, "nơi, và trong mức độ có khả năng thực sự làm như vậy, được thiết lập bởi một người có trách nhiệm".

Tài liệu nói rằng: việc chuẩn bị và đốt ngọn lửa trong "Lúc khởi sự long trọng lễ vọng Phục Sinh hoặc Lucenarium" được bỏ qua. Nến Phục sinh được thắp sáng, nhưng việc rước nó được bỏ qua và Bài Công bố Phục sinh (Exsultet) diễn ra ngay sau đó.

Tài liệu giải thích; Thánh lễ diễn ra như thường lệ, ngoại trừ "Phụng vụ Phép Rửa", trong đó "việc lặp lại các lời hứa lúc rửa tội là điều duy nhất cần thiết".

Tài liệu nói rằng "những người tuyệt đối không có khả năng kết hợp với Lễ Vọng Phục sinh cử hành trong nhà thờ nên cầu nguyện bằng cách đọc các bài đọc của Kinh Thần Vụ dành cho Chúa Nhật Phục Sinh".

Các cuộc rước kiệu và những việc tôn sùng khác về lòng đạo bình dân thường diễn ra trong Tuần Thánh và Tam nhật Phục sinh có thể được giám mục giáo phận chuyển sang các ngày khác trong năm, chẳng hạn như ngày 14 và 15 tháng 9.