Video: Đức cha Giuse Vũ Duy Thống Gp Phan Thiết qua đời