Năm bước theo dõi bệnh nhân Covid-19 tại nhà cần lưu ý

Năm bước theo dõi bệnh nhân Covid-19 tại nhà cần lưu ý

Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam vừa đưa ra khuyến cáo 5 bước theo dõi bệnh nhân Covid-19 tại nhà nhằm phát hiện kịp thời dấu hiệu bệnh chuyển nặng cũng như tránh lây nhiễm cho người thân. 

 
Năm bước theo dõi bệnh nhân Covid-19 tại nhà cần lưu ý
 
Năm bước theo dõi bệnh nhân Covid-19 tại nhà cần lưu ý
 
Năm bước theo dõi bệnh nhân Covid-19 tại nhà cần lưu ý
 
Năm bước theo dõi bệnh nhân Covid-19 tại nhà cần lưu ý
 
Năm bước theo dõi bệnh nhân Covid-19 tại nhà cần lưu ý
 
Năm bước theo dõi bệnh nhân Covid-19 tại nhà cần lưu ý
 
Năm bước theo dõi bệnh nhân Covid-19 tại nhà cần lưu ý
 
Năm bước theo dõi bệnh nhân Covid-19 tại nhà cần lưu ý
 

 Ngọc Trang

Nguồn: https://vietnamnet.vn