Tĩnh tâm - Thường huấn

Đàng Thánh Giá Năm Gia Đình

Đàng Thánh Giá Năm Gia Đình

Lạy Chúa Giêsu, bước vào Mùa Chay cùng với Giáo hội, chúng con cử hành và sống lại mầu nhiệm thập giá của Chúa. Chiêm ngắm Chúa chịu chết treo trên thập giá không làm cho chúng con thất vọng, đau khổ, nhưng là cảm nghiệm sâu đậm tình yêu của một Thiên Chúa xuống thế làm người: “Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh mạng sống vì bạn hữu của mình” (Gioan 15,13). Hôm nay, chúng con cùng nhau đi lại con đường mà Chúa

 • Bản hướng dẫn xét mình và cách thức xưng tội

  Bản hướng dẫn xét mình và cách thức xưng tội

  Tội là lời nói, việc làm hoặc ước muốn trái với luật Chúa dạy, là xúc phạm đến Chúa, làm hại chính mình và người khác. Có hai thứ tội là tội trọng và tội nhẹ. Tội trọng là cố tình phạm những điều...

 • Tĩnh tâm thánh 11 - Trưởng Thành Đời Sống Tâm Linh

  Tĩnh tâm thánh 11 - Trưởng Thành Đời Sống Tâm Linh

  Trưởng thành tâm linh là một tiến trình tiệm tiến, từ thái độ vị kỷ đến vị tha , từ vụ lợi đến vị lợi, từ sợ hãi đến yêu thương. Để hướng đến một đời sống tâm linh trưởng thành, chúng ta cần sống...

 • Sống niềm vui của lòng thương xót

  Sống niềm vui của lòng thương xót

  Những người thánh hiến được yêu cầu trở nên những chuyên viên thực sự về hiệp thông và thực hành linh đạo hiệp thông như những chứng nhân và những người kiến tạo kế hoạch hiệp thông, đỉnh cao của...

 • NHẬT KÝ TUẦN TĨNH TÂM - NĂM 2016, NGÀY VII

  NHẬT KÝ TUẦN TĨNH TÂM - NĂM 2016, NGÀY VII

  Được kêu gọi đi theo Đức Giêsu, người tu sĩ bước theo Người trong cuộc đời thánh hiến để tiếp tục sứ mạng của Người trên trần gian. Chính đời sống thánh hiến, dưới tác động của Chuá Thánh Thần,...

 • LÒNG THƯƠNG XÓT TRONG ĐỜI SỐNG CỘNG ĐOÀN

  LÒNG THƯƠNG XÓT TRONG ĐỜI SỐNG CỘNG ĐOÀN

  Đời sống cộng đoàn không chỉ dừng lại ở việc để của cải vật chất làm của chung; điều còn quan trọng hơn đó là nếp sống này còn giúp các thành viên biết chia sẻ của cải tinh thần nữa: cả tâm trí cả...

 • NHẬT KÝ TUẦN TĨNH TÂM - NĂM 2016, NGÀY V

  NHẬT KÝ TUẦN TĨNH TÂM - NĂM 2016, NGÀY V

  Tuân phục, xét như phục tùng Thiên Chuá, không chỉ dành riêng cho đời tu, mà còn cho mọi người. Nhưng trong đời tu, người tu sĩ từ bỏ mọi sự để đi theo Chuá, vác thập giá mình mà theo Người vì họ...

 • NHẬT KÝ TUẦN TĨNH TÂM - NĂM 2016, NGÀY THỨ IV

  NHẬT KÝ TUẦN TĨNH TÂM - NĂM 2016, NGÀY THỨ IV

  Khó nghèo tinh thần phải là kết quả của việc cảm nghiệm Thiên Chuá và mở ra con đường hướng tới cảm nghiệm về Thiên Chuá. Đức Giêsu, người nghèo của Đức Chuá, đã chọn con đường khiêm hạ và khó...

 • NHẬT KÝ TUẦN TĨNH TÂM - NĂM 2016 NGÀY THỨ III

  NHẬT KÝ TUẦN TĨNH TÂM - NĂM 2016 NGÀY THỨ III

  Sống trong một xã hội như Việt Nam ngày nay đang mở ra với thế giới văn minh văn hoá, Ba Lời Khấn, trong khi thi hành chức năng khổ chế rất quan trọng trong đời tu, càng trở nên khẩn thiết hơn bao...

 • NHẬT KÝ TUẦN TĨNH TÂM NĂM 2016 - NGÀY THỨ II

  NHẬT KÝ TUẦN TĨNH TÂM NĂM 2016 - NGÀY THỨ II

  Ông Lêvi được Đức Giêsu gọi làm môn đệ, và ông đã từ bỏ quá khứ, công việc và cả tương lai sán lạn mà ông đang gầy dựng cho chính mình qua nghề thu thuế, để theo Thầy Giêsu, trong một điều kiện...

 • Tĩnh tâm tháng 8: Niềm vui đời dâng hiến

  Tĩnh tâm tháng 8: Niềm vui đời dâng hiến

  Nói đến niềm vui là nói đến nụ cười rạng rỡ, nụ cười của sự thân thiện, gần gũi, thân thương. Niềm vui chính là quà tặng mà Tạo Hóa ban cho con người, giúp ta thêm yêu cuộc sống, thăng hoa sự hiện...

 • Khung cảnh nào cho một cuộc gặp gỡ?

  Ta vẫn mải miết, vẫn vội vã bước qua những trạm dừng đó mà không mảy may nhận ra Chúa đang chờ đợi.. Chúa vẫn ở đó với ta, nhưng tâm trí ta đã bị chen lấn, che khuất, bị đặt vào trong vòng xoáy...