Huấn luyện cộng tác viên

Thầy Thuốc Nên Thánh Đối Với Các Bệnh Nhân

Thầy Thuốc Nên Thánh Đối Với Các Bệnh Nhân

Thân phận con người là hữu hạn: “hữu sinh, hữu tử”, nghĩa là có sinh ắt phải có tử. Nhưng ngày sinh thì biết, ngày tử thì không. Chết ở đâu, khi nào và chết bằng cách nào chúng ta không hề hay biết. Chỉ biết rằng sinh ra trong cõi đời này, sống trong cõi tạm này và ngày nào đó ta sẽ phải buông bỏ tất cả, chấm dứt cuộc đời chóng qua. Đời người được ví như một chuyến đi, một hành trình có khởi đầu và kết thúc mà không ai thoát khỏi. ‘Sinh, Lão, Bệnh, Tử’ đã trở thành quy luật của một đời người