Giới Thiệu

Tinh Thần Trợ Thế - Lòng mến khách mang tính tiên tri

Tinh Thần Trợ Thế - Lòng mến khách mang tính tiên tri

Một trong những nét độc đáo nhất của Dòng Trợ Thế thánh Gioan Thiên Chúa là tính chất tiên tri. Từ một con người xa lạ nhập cư không có tiền của gì, bị mang tiếng là điên cuồng, bằng việc hiến mình hoàn toàn cho Chúa Giêsu Kitô và những người đau khổ, ngài đã mở ra những con đường mới cho Hội Thánh và xã hội.