Thông tin Hội Dòng

VIDEO  - KHÓA TẬP HUẤN MỤC VỤ CHĂM SÓC BỆNH NHÂN

VIDEO - KHÓA TẬP HUẤN MỤC VỤ CHĂM SÓC BỆNH NHÂN

"Khi đi chăm sóc bệnh nhân, dù chúng ta không nói gì hết, nhưng mọi người vẫn nhận ra chúng ta là Kitô hữu như lời Chúa Giêsu phán “Người ta cứ dấu này mà nhận biết chúng con là môn đệ Thày là chúng con yêu thương nhau”( 13, 35)