Thân Phụ của Thầy Martino Nguyễn Trung Dũng.OH qua đời

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Tử Nạn và Phục Sinh,

Văn phòng Giám Tỉnh Dòng Trợ Thế Thánh Gioan Thiên Chúa kính báo:

Ông Cố TÔMA NGUYỄN MINH SƠN

(Thân Phụ của Thầy Martino Nguyễn Trung Dũng)

Sinh ngày 05.12.1948 tại Thanh Hóa
Đã được Chúa gọi về lúc 01 giờ 00, ngày 22.05.2018
Hưởng thọ: 71 tuổi

Thánh lễ An táng được cử hành vào lúc
08g00 sáng thứ Năm, ngày 24 tháng 05 năm 2018,

Tại nhà thờ Giáo họ Minh Hưng, Giáo xứ Bù Đăng
Giáo hạt Đồng Xoài, Giáo phận Buôn Mê Thuột.

Kính xin Quý Tu huynh và toàn thể Anh em
thương đến hiệp dâng thánh lễ An táng
cầu nguyện cho Ông Cố Tôma sớm được hưởng thánh nhan Chúa.

Kính báo