Trách nhiệm của thầy thuốc

Vắcxin Covid -19: Giải đáp thắc mắc về sai phạm luân lý

Vắcxin Covid -19: Giải đáp thắc mắc về sai phạm luân lý

Vào tháng trước, các Giám mục Công giáo Hoa Kỳ đã thông báo rằng: Xét về mặt đạo đức, người Công giáo có thể tiếp nhận vắcxin Pfizer và Moderna Covid-19. Vào ngày 9-1, trong một cuộc phỏng vấn, Đức Thánh Cha Phanxicô (ĐTC) cũng thông báo, ngài sẽ tiêm vắcxin. Đồng thời, ĐTC cũng mời gọi những người khác hãy làm như vậy. ĐTC Phanxicô nói: “Xét về mặt đạo đức, tôi tin rằng, mọi người đều nên tiêm vắcxin. Đó là một lựa chọn đạo đức vì khi sức khỏe và mạng sống của chúng ta bị lâm nguy,