Thư viện

Sứ Mạng Loan Báo Tin Mừng và Mục Vụ Trợ Thế.

Sứ Mạng Loan Báo Tin Mừng và Mục Vụ Trợ Thế.

Mục vụ trợ thế là cách giáo hội chứng tỏ rằng giáo hội luôn hiện diện trong thế giới chữa lành, chăm sóc sức khỏe, chăm sóc và trợ giúp con người, đề cùng đồng hành và cứu chữa họ qua Đức Giêsu Kito, Người Samaritano Nhân Hậu. Ngài rảo khắp các làng mạc ở Palestin công bố Tin Mừng về Vương Quốc Thiên Chúa, đồng thời với việc công bố Tin Mừng Ngài chứng tỏ cho nhân loại qua dấu chỉ chữa lành...