Quyền của Bệnh nhân

Đạo đức học của việc phân phối thuốc chích ngừa Covid-19

Đạo đức học của việc phân phối thuốc chích ngừa Covid-19

Theo hai ký giả Kevin W. Wilde và Warren von Eschenbach của tạp chí America, Hiệp Hội Y Tế Công Giáo của Hoa Kỳ, ngày 27 tháng 7 vừa qua có công bố một hướng dẫn nhấn mạnh rằng “điều thiết yếu là phải xem xét một cách có suy nghĩ cách chế tạo hợp đạo đức và phân phối hợp công bằng” thuốc chích ngừa (vaccine) chống Covid-19. Cũng theo hai ký giả trên, không hẳn ai ai cũng hoan nghinh thuốc chích ngừa, kể cả thuốc chích ngừa Covid-19. Ở Hoa Kỳ, có cả một khối thiểu số khăng

 • Phẩm giá con người là bất khả xâm phạm

  Phẩm giá con người là bất khả xâm phạm

  Trận đại dịch lần này đã cho thấy tất cả chúng ta dễ bị tổn thương và có liên đới với nhau như thế nào. Nếu chúng ta không chăm sóc nhau, khởi đi từ những người rốt hết, tức là từ những người bị...

 • Quyền Lợi và Nghĩa Vụ Của Bệnh Nhân

  Quyền Lợi và Nghĩa Vụ Của Bệnh Nhân

  Bạn có biết, mọi người bệnh đều có một số quyền hạn được luật pháp quốc gia bảo vệ và đa số các cơ sở y tế đều ghi rõ quyền hạn và trách nhiệm của người bệnh. Bệnh nhân cần hiểu rõ về các quyền...

 • Quyền Hạn Của Người Bệnh

  Quyền Hạn Của Người Bệnh

  Bạn có biết, mọi người bệnh đều có một số quyền hạn được luật pháp quốc gia bảo vệ và đa số các cơ sở y tế đều ghi rõ quyền hạn và trách nhiệm của người bệnh. Bệnh nhân cần hiểu rõ về các quyền...

 • Ngày Thế giới các bệnh nhân lần thứ 25

  Ngày Thế giới các bệnh nhân lần thứ 25

  Tôi cầu chúc tất cả luôn là những dấu chỉ vui mừng về sự hiện diện và tình thương của Thiên Chúa, noi gương chứng tá rạng ngời của bao nhiêu bạn hữu của Thiên Chúa trong đó có thánh Gioan Thiên...

 • Tâm Sự Với Người Y sĩ

  Tâm Sự Với Người Y sĩ

  Trong lịch sử nền y học Việt Nam từ xưa cho tới nay, có rất nhiều vị lương y đã làm rạng rỡ danh dự nghề nghiệp với các khả năng, kiến thức và lòng yêu nghề của mình. Đã có biết bao nhiêu y sĩ tận...

 • Quyền Hạn Của Bệnh Nhân

  Quyền Hạn Của Bệnh Nhân

  mọi người bệnh đều có một số quyền hạn được luật pháp quốc gia bảo vệ. Ngoài ra, đa số các bệnh viện hoặc cơ sở y tế đứng đắn cũng có văn bản ghi rõ quyền hạn và trách nhiệm của người bệnh. Bệnh...

 • Các quyền lợi của người bệnh

  Các quyền lợi của người bệnh

  Các quyền lợi của bệnh nhân: quyền được chăm sóc sức khỏe, được chọn lựa, thông tin, được giữ bí mật, sự riêng tư, được chăm sóc về tâm linh…

 • Quyền lợi của bệnh nhân

  Quyền lợi của bệnh nhân

  Cho phép người ta giãi bày hoàn cảnh, nhu cầu, và những nỗi lo sợ của họ, và tìm thấy nơi chúng ta sự tin cậy và thanh thản của tâm hồn, trong những lúc vui mừng cũng như trong những hoàn cảnh khó...