Ngừa thai - Phá thai

Các Giám mục Hàn Quốc phản đối hợp pháp hóa phá thai

Các Giám mục Hàn Quốc phản đối hợp pháp hóa phá thai

Sau những tin tức được phổ biến trong những ngày vừa qua liên quan đến “các khuyến nghị” do Ủy ban Chính sách Bình đẳng Giới (cơ quan tư vấn của Bộ Tư pháp) đưa ra, về việc bãi bỏ các quy định đang có hiệu lực liên quan đến việc chấm dứt thai kỳ,