Mục vụ chăm sóc bệnh nhân

Điện thoại di động đang ầm thầm "giết chết" bạn như thế nào?

Điện thoại di động đang ầm thầm "giết chết" bạn như thế nào?

Điện thoại di động giúp cuộc sống của chúng ta thuận tiện hơn rất nhiều. Tuy nhiên, dưới sự bùng nổ của khoa học - công nghệ, đặc biệt là Cách mạng công nghiệp 4.0 với sự xuất hiện của mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo… con người ngày càng phụ thuộc vào điện thoại di động, thậm chí nhiều người còn dành phần lớn thời gian trên chiếc điện thoại của mình. Điều này đặt ra lo lắng: Liệu việc sử dụng điện thoại...