Mục vụ chăm sóc bệnh nhân

Chăm Sóc Bệnh Nhân Mãn Tính và Bệnh Nhân Giai Đoạn Cuối

Chăm Sóc Bệnh Nhân Mãn Tính và Bệnh Nhân Giai Đoạn Cuối

Thế hệ những người già đang không ngừng gia tăng dân số trong xã hội ngày nay, đồng thời không chỉ gia tăng bệnh tật mà họ mắc phải, kèm theo sự gia tăng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ, mà còn tạo ra những vấn đề chuyên biệt về xã hội và an sinh con người. Những khó khăn có thực của một số gia đình trong việc chăm sóc những người già..