Mục vụ chăm sóc bệnh nhân

Chỉ dẫn đạo đức và tôn giáo khi chăm sóc bệnh nhân đau yếu

Chỉ dẫn đạo đức và tôn giáo khi chăm sóc bệnh nhân đau yếu

Việc chăm sóc sức khỏe (CSSK) ở Hoa Kỳ được đánh dấu bởi sự thay đổi lớn lao. Không chỉ có sự thay đổi liên tục trong thực hành lâm sàng do tiến bộ khoa học kỹ thuật, mà cả hệ thống CSSK tại Hoa Kỳ cũng đang bị thách thức bởi các nhân tố mang tính tổ chức và xã hội nữa. Đồng thời, có một số phát triển trong Giáo Hội Công Giáo ảnh hưởng đến sứ mạng CSSK của Giáo Hội (GH). Trong số này phải kể đến các thay đổi quan trọng trong các Dòng Tu và Tu Hội đời, giáo dân nam và nữ ngày càng