Hình ảnh

Thánh Biển Đức Menni. OH

Thánh Biển Đức Menni. OH

Thánh Biển Đức Menni, vị thánh suốt cuộc đời hiến thân hy sinh phục vụ các bệnh nhân, người nghèo khổ cho đến hơi thở cuối cùng...