Đời sống thánh hiến

Đức Thánh cha Phanxicô: “Tôi thà hy sinh mạng sống hơn là thay đổi luật độc thân linh mục”

Đức Thánh cha Phanxicô: “Tôi thà hy sinh mạng sống hơn là thay đổi luật độc thân linh mục”

òa thánh Vatican tuyên bố quan điểm của Đức Giáo hoàng Phanxicô chống lại tình trạng “độc thân tùy chọn” để ủng hộ lập trường của Đức nguyên Giáo hoàng Bênêđictô XVI và Đức Hồng y Sarah trong cuốn sách sắp xuất bản về việc độc thân linh mục. Đức Thánh cha Phanxicô đã diễn tả cách rõ ràng lập trường của ngài khi trích dẫn câu

 • Bí Tích Thánh Thể Trong Đời Sống Thánh Hiến

  Bí Tích Thánh Thể Trong Đời Sống Thánh Hiến

  Bí tích Thánh Thể là trung tâm điểm của Giáo Hội, là trọng tâm trong đời sống tu trì. Thánh Thể cũng là “nguồn mạch” của mọi sinh hoạt trong đời sống Giáo Hội, bởi vì Thánh Thể là lương thực cần...

 • Người Tu sĩ lớn lên trong tương quan với Cộng đoàn

  Người Tu sĩ lớn lên trong tương quan với Cộng đoàn

  Trong vài thập niên trở lại đây, các dòng tu tại Việt Nam phát triển khá rầm rộ và hầu hết đang vui vẻ với vụ mùa “bội thu” về ơn gọi, đó là một điểm son, một thực tế đáng mừng cho giáo hội Việt...

 • Đào Tạo Các Linh Mục Tương Lai

  Đào Tạo Các Linh Mục Tương Lai

  Như chúng ta vừa nhắc vài nét chính ở trên, hiện tượng thế tục hóa nảy sinh ở Tây Phương. Với khía cạnh lan truyền của nó, tính hiện tại hóa của hiện tượng này bao phủ cả hành tinh chúng ta. Dù...

 • Quyền Bính, Vâng Phục và Sứ Mạng

  Quyền Bính, Vâng Phục và Sứ Mạng

  Sự vâng phục thánh ý Thiên Chúa, lòng trung thành đối với tiếng gọi của Chúa, và việc phụng sự cho Nước Thiên Chúa làm nên bối cảnh thần học cho sự vâng phục tu trì. Ở đây chúng ta tìm thấy chiều...

 • Mẹ Têrêsa - TIỂU SỬ VÀ CHỨNG TỪ

  Mẹ Têrêsa - TIỂU SỬ VÀ CHỨNG TỪ

  "Theo huyết thống, tôi là người Anbani. Theo quốc tịch, tôi là người Ấn Độ. Theo đức tin, tôi là một nữ tu công giáo. Theo ơn gọi, tôi thuộc về thế gian. Theo con tim, tôi hoàn toàn thuộc về Trái...

 • Linh mục và những bộ ba

  Linh mục và những bộ ba

  Ngoài những bộ ba rất quen thuộc vì nằm trong bản chất thánh chức như ba chức năng ‘giảng dạy, thánh hóa và cai quản’ hay ba tương quan ‘với giám mục, với anh em linh mục và với giáo dân’… sao còn...

 • Lời Khấn Vâng phục – Định nghĩa và ý nghĩa

  Lời Khấn Vâng phục – Định nghĩa và ý nghĩa

  Vâng phục là lời khấn thứ ba trong số ba lời khấn. Đối với một số người, đây là lời khấn khó tuân giữ nhất vì nó đụng chạm đến tự do quan điểm, với việc phải hãm dẹp đi ý riêng và đôi khi phải làm...

 • [Radio Người Trẻ]: Đi tu có khó không?

  [Radio Người Trẻ]: Đi tu có khó không?

  Bạn thân mến! Chúng ta đồng ý với nhau rằng “ơn gọi dâng hiến” là một màu nhiệm, nghĩa là chúng ta không tài nào hiểu hết được. Vì là ơn gọi xuất phát từ Thiên Chúa nên người được gọi bước vào một...

 • Thư Đức Giáo Hoàng Phanxicô gửi cho các Linh mục

  Thư Đức Giáo Hoàng Phanxicô gửi cho các Linh mục

  Anh em Linh mục thân mến, Đã hơn 160 năm trôi qua từ ngày qua đời của cha thánh Curé xứ Ars, người mà Đức Giáo hoàng Piô XI đã chọn làm đấng bảo trợ của các linh mục giáo xứ trên toàn thế giới[1]....