Đời sống thánh hiến

Yếu tố con người trong đời thánh hiến

Yếu tố con người trong đời thánh hiến

“Người” và “Thánh” là hai thế giới quá khác biệt. Vì thế, đời thánh hiến nếu chỉ nhìn trên phương diện sức người thì thật khó ước mơ. Đề tài “Yếu tố con người trong đời Thánh hiến” thoạt nghe đơn giản nhưng chắc có nhiều điều để nói vì cuộc đời muôn mặt mà! Trong phạm vi nhỏ hẹp của bài viết này, chỉ xin đưa ra hai góc độ. Một mặt, chúng ta, những người thánh hiến cần sống và đối xử với nhau như những “con