Đời sống thánh hiến

Tôn vinh các Nữ tu, xông pha nơi các tuyến đầu của đại dịch

Tôn vinh các Nữ tu, xông pha nơi các tuyến đầu của đại dịch

Trước một Đại hội ảo về nữ tu xông pha ở tiền tuyến, các bà Đại sứ Hoa Kỳ và Anh tại Tòa Thánh tôn dương những nỗ lực không mệt mỏi của các nữ tu anh hùng vô danh. Đại sứ quán Anh và Hoa Kỳ ở Tòa thánh đang hợp tác để tổ chức một hội nghị chuyên đề ảo nhằm vinh những nữ tu đang dấn thân ở tuyến đầu, thực thi sứ mệnh của Giáo hội, phục vụ người nghèo và dễ bị tổn thương.