Đấng Đáng Kính William Gagnon

Tu huynh William Gagnon. OH chứng nhân lòng thương xót

Tu huynh William Gagnon. OH chứng nhân lòng thương xót

Ngày 14.12.2015, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tôn phong một số vị Tôi Tớ Chúa lên bậc Đáng Kính, trong đó có tu huynh William Gagnon, một tu sĩ thuộc Hội dòng Thánh Gioan Thiên Chúa (O.H) đã sang truyền giáo và thành lập Dòng Thánh Gioan Thiên Chúa tại Việt Nam. Ngài đã hiến thân phục vụ các bệnh nhân đau khổ và người nghèo túng cho đến hơi thở