Chia sẻ

...Người đàn ông có tôn giáo cũng là người cha tận tụy

...Người đàn ông có tôn giáo cũng là người cha tận tụy

Trên New York Times ngày 18 tháng 5, 2019, ba nhà nghiên cứu cho rằng, giống chủ nghĩa duy nữ, đức tin đặt để các hoài mong cao cho các ông chồng. Ba tác giả đó là W. Bradford Wilcox, giáo sư xã hội học tại Đại Học Virginia; Jason S. Carroll, giáo sư nghiên cứu hôn nhân và gia đình tại Đại học Brigham Young; và Laurie DeRose, giảng sư xã hội học tại Đại học Georgetown. Các phân tích của họ dù có vẻ lạ ở điểm mang so sánh chủ nghĩa duy nữ với đức tin, nhưng rất có thể phản ảnh thực tế...