Chết êm dịu

Vấn đề triệt sinh an tử...

Vấn đề triệt sinh an tử...

Theo nguyên tắc luân lý phổ quát và lý lẽ tự nhiên thì không ai tự mình mà có, do đó cũng không ai có toàn quyền tuyệt đối trên sự sống của chính mình hay của bất cứ một ai. Đó là lý do chính yếu cho Giáo Hội Công Giáo chủ trương cổ võ văn hóa sự sống và chống lại văn hóa sự chết. Giáo Hội Công Giáo chủ trương tôn trọng sự sống của con người ngay từ lúc nó được thụ thai cho tới khi tự nhiên qua đời; bởi đó, Giáo Hội Công Giáo đều cực lực lên án và cương quyết chống đối tất cả những gì phạm đến