Chết êm dịu

Hội đồng Giám mục Ý nói “không” với trợ tử

Hội đồng Giám mục Ý nói “không” với trợ tử

Đáp lại phán quyết của Tòa Bảo hiến của Ý về vấn đề trợ tử, các Giám mục Ý đã dùng lời của ĐTC Phanxicô để khẳng định rằng “chúng ta có thể và phải loại bỏ cám dỗ, ngay cả cám dỗ xuất phát từ những thay đổi luật pháp, sử dụng thuốc để thỏa mãn mong muốn chết của bệnh nhân, bằng cách hỗ trợ tự tử hoặc trực tiếp gây ra cái chết bằng cái chết êm dịu”. Hôm 25/9, Tòa Bảo hiến của Ý đã phán quyết rằng trợ tử không bị xem là tội trong những điều kiện nhất định, khi "người tạo điều kiện thực hiện