Các thánh trong Dòng

Thánh Gioan Thiên Chúa - Người điên trên hè phố

Thánh Gioan Thiên Chúa - Người điên trên hè phố

Gioan sinh năm 1495 tại Monte major, Bồ Ðào Nha. Là con trai duy nhất một gia đình trung lưu, cậu trở thành kho tàng quý báu cho cha mẹ. Tuy nhiên, chẳng bao lâu, kho tàng quý giá này đã vượt khỏi tầm tay của ông bà thân sinh. Năm lên tám Gioan đột nhiên mất tích. Không rõ bị ai bắt cóc hay biết rằng