Bảo vệ sự sống con người toàn diện

...Sự sống từ lúc thụ thai cho tới lúc chết là điều vô giá

...Sự sống từ lúc thụ thai cho tới lúc chết là điều vô giá

Được hỏi tại sao khẩu hiệu của chuyến viếng thăm nói về sự sống, Đức Tổng Giám Mục Kikuchi nói rằng ngày nay, “tin Mừng Sự Sống”, một khẩu hiệu của Đức Gioan Phaolô II, là điều thực sự cần thiết đối với xã hội Nhật Bản nơi sự sống con người không được tôn trọng, các con người nhân bản được định giá bằng việc họ góp phần bao nhiêu vào việc phát triển xã hội. Và người khuyết tật bị đẩy qua bên lề, đôi khi quyền sống của họ không được bảo vệ. Ở Nhật hiện nay, rất nhiều người rối trí khi đi tìm hy