Bảo vệ sự sống con người toàn diện

Vài suy nghĩ về phẩm giá người cao tuổi nhân mùa dịch Covid

Vài suy nghĩ về phẩm giá người cao tuổi nhân mùa dịch Covid

Chỉ trong hai ngày, 11 và 12-8-2021 vừa qua, người viết bài này liên tiếp nhận được tin buồn liên quan hai người bạn cùng lớp đã ra đi về với Chúa. Biến cố này tuy không gây ngạc nhiên lắm vì cả hai người quá cố đều đã cao tuổi, “Thất thập cổ lai hy”, nhưng sự kiện đó cũng đem lại cảm xúc buồn thương, nhớ tiếc mênh mang. Đặc biệt, sau những cái chết này, điều đọng lại sâu xa nhất trong tâm trí người còn ở lại,