Bảo vệ sự sống con người toàn diện

Ngày những trẻ em không chào đời ở Ba Lan

Ngày những trẻ em không chào đời ở Ba Lan

Uỷ ban Gia đình của HĐGM Ba Lan chọn “Ngày những trẻ em không chào đời”, 15/10, để tưởng nhớ đặc biệt đến những trẻ em không được sinh ra và cho gia đình của họ.